Windows

Controleer en installeer de laatste versie van Java

 1. Zorg ervoor dat U minimaal Java 7 heeft. Hiervoor moeten we eerst een command prompt openen.
 2. Terwijl U de windows-toets ingedrukt houdt drukt U op R om het “uitvoeren” dialoog te starten. Type “cmd” en druk op enter.
  • Als het command prompt is geopend typt U het volgende commando, gevolgd door de enter-toets.
   java -version
  • Java laat nu haar versie zien. “Java version 1.7″ zou er nu moeten staan.
 3. Als U de error “Java wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.” krijgt, dan heeft U waarschijnlijk een oude versie van Java, of staat Java helemaal niet op uw systeem geïnstalleerd.
  • 32-bits gebruikers kunnen de nieuwste versie hier downloaden: Java download page. Als U een 64-bits OS heeft, zorg er dan voor dat U de x64 package downloadt.
  • Nadat U de nieuwste versie van Java heeft gedownload kunt U het opnieuw proberen: java -version.
  • Krijgt U nog steeds een error? Dan kunt U proberen Java toe te voegen aan uw systeem-pad.
   1. Klik met de rechter muisknop op “(Deze) Computer”.
   2. Klik op eigenschappen.
   3. Klik op “Geavanceerde systeeminstellingen”.
   4. Klik op “Omgevingsvariabelen”.
   5. Zoek naar de “Path” waarde onder het kopje systeemvariabelen.
   6. Klik op bewerken, en voeg toe aan het eind van de waarde: ;"c:\Program Files\Java\jre7\bin". als U 32-bit Java  gebruikt. Op een 64-bit OS gebruikt U: ;"c:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin"
   7. Start uw computer opnieuw op.
   8. Open nu opnieuw het command prompt en probeer het nog eens.

Windows Vista/7 gebruikers: Als deze stappen voor U niet werken, open het configuratiescherm en zoek naar Java. Klik vervolgens op Java (32 of 64-bit). Klik vervolgens onder het Java tabblad op “View…”. De geïnstalleerde versie zal worden weergegeven onder “Platform”.

De Minecraft Server starten (.exe versie)

 1. Dubbel klik op “minecraft_server.1.6.2.exe” bestand dat U hier kunt downloaden en de server zal starten met de standaard configuratie.
 2. Tijdens het opstarten zouden er errors kunnen plaatsvinden over dat er bepaalde bestanden niet gevonden kunnen worden. Dit is normaal. Deze bestanden worden aangemaakt.
 3. Na de eerste start kunt U de server stoppen en een aantal server eigenschappen aanpassen naar wens. Type “stop” in de server console en druk op enter om de server te stoppen.

Als U een error als “Kan server.properties niet opslaan” krijgt, sluit de command prompt, en voert U MinecraftServer.bat uit als Administrator. Dit kunt U doen door met de rechter muisknop op het bestand te drukken en vervolgens “Uitvoeren als…” te kiezen. U heeft hiervoor wel het administrator wachtwoord nodig.

De Minecraft Server starten (.jar versie)

 1. Als U een .jar versie van de Minecraft Server heeft die U hier kunt downloaden, dan moet U een pad ingesteld hebben voor Java om zo de .jar versie te starten. Zie stap 3 van “De laatste versie van Java controleren en installeren” om een pad in te stellen voor Java.
 2. Om de .jar versie te starten opent U een nieuw tekstdocument (Rechter muisknop op bureaublad > Nieuw > Tekstdocument) en plakt U er het volgende commando in.
  java -Xms512M -Xmx1G -jar minecraft_server.1.6.2.jar
 3. Sla het bestand in dezelfde map als minecraft_server.1.6.2.jar op als bijvoorbeeld startserver.bat. Dat de naam van het bestand eindigt op “.bat” zorgt ervoor dat het een batch bestand wordt.
 4. Dubbelklik op uw nieuwe batch bestand en de server zal opstarten.

De .jar versie starten zonder uw systeempad aan te passen.

Om de .jar versie te starten zonder uw systeempad aan te passen moet U het pad naar Java definiërenin uw batch bestand.

 1. Om dit te doen opent U eerst het batch bestand in Notepad.
 2. Voeg op de eerste regel het volgende commando toe:
  @echo off
  Dit zorgt ervoor dat het scherm leeg is aan het begin.
 3. Op de volgende regel zorgt U ervoor dat het systeem Java kan vinden (Ook genoemd the Java Runtime Environment of JRE). Bijna altijd is Java geïnstalleerd in “C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe”, dus wat U zou moeten typen is:
  path=%PATH%;%ProgramFiles(x86)%\Java\jre7\bin
 4. Tot slot zorgt U ervoor dat de laatste regel de minecraft server zelf opstart.
  java -Xms512M -Xmx1G -jar minecraft_server.1.6.2.jar
 5. Als U geen user interface wilt zien en liever de console-versie van de server wilt opstarten voegt U simpelweg “nogui” toe aan het eind van uw commando.
  java -Xms512M -Xmx1G -jar minecraft_server.1.6.2.jar nogui

Hier volgt een voorbeeld van een batch bestand dat de minecraft server zal starten. In dit voorbeeld bevindt de minecraft server zich in D:\minecraft (Dus de server zelf is te vinden op D:\minecraft\minecraft_server.1.6.2.jar), het besturingssysteem is Windows 7 64 bit, java.exe 64 bit versie is geïnstalleerd in C:\Program Files\Java\jre7\bin en de PC die ik gebruik heeft genoeg RAM: 16 GB, dus ik kan 2GB gebruiken via Xmx2048M om de minecraft server te starten. De D: regel hieronder vertelt het batch bestand dat het naar de D schijf moet omschakelen. Let ook op de aanhalingstekens om “Program Files” hieronder. Deze zijn nodig vanwege de spatie tussen Programs en Files. De title run-minecraft regel is simpelweg bedoeld om om het console-scherm de titel “run-minecraft” te geven.

@echo off
title run-minecraft
path=%PATH%;%C:\"Program Files"\Java\jre7\bin
D:
cd minecraft
java.exe -Xms1048M -Xmx2048M -jar minecraft_server.1.6.2.jar nogui

Optioneel

De hoeveelheid RAM die de server mag gebruiken aanpassen.

Als U uw server RAM wilt aanpassen moet U dit doen in uw batch bestand. Maakt U zich geen zorgen, het is makkelijker dan het lijkt.

 1. Open uw batch bestand in notepad.
 2. Vervang vervolgens de laatste regel door.
  1. java -Xms<hoeveelheid RAM in mb's>m -Xmx<hoeveelheid RAM in mb's>m -jar minecraft_server.1.6.2.jar